• " />
  Telefon:
  030 6112108
  ÖFFNUNGSZEITEN
  Mon - Freitag: 8AM - 19PM

  Kirsten Jehna

  Seit 2010 im Physioteam

   • Physiotherapeutin
   • Manuelle Therapie
   • Bobath Therapeutin
   • Lymphdrainage